home

Orthu Vecha Ravu-Oppana Song

Singer: Rahana & surumi
Lyric: O M Karuvarakundu
Music: Baburaj